Testování


školní rok 2017/2018


OCENĚNÍ za výborné výsledky v Národním testování

28.01.

Zdravíme ze Scio,
na podzim 2017 se vaše škola zapojila do projektu Národní testování.

Máme pro vás skvělou zprávu – někteří z vašich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků ve vašem kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním jsme ve čtvrtek 25. 1. 2018 odeslali ocenění poštou na adresu školy.

Více informací získáte kliknutím na obrázek:

Ocenění


školní rok 2016/2017


SCIO 9. ročník - výsledky

14.12.

Někteří žáci devátého ročníku se zodpovědně připravují na přijímací zkoušky. Zakoupili si testy SCIO a uspěli v nich...

.

 


školní rok 2015/2016


SCIO testování Stonožka 3. ročník, 5. ročník

05.06.

škola 1

škola 2

škola 5

pdf - 1,1 MB
pdf - 148 kB
pdf - 1,3 MB

Scio čtenář 4.třídy

28.04.

Testování SCIO - Čtenář

Školní rok: 2015/2016

Třída: 4.A - Mgr. Dana Dvořáková
Třída: 4.B - Mgr. Monika Palatová

Testování Scio Čtenář se zúčastnilo 23 žáků /tj.46%/ z celkového počtu 50 žáků. Bylo zcela dobrovolné a ponecháno na rozhodnutí zákonných zástupců žáků. Výsledky byly předány zákonným zástupcům žáků dne 20.4.2016. Podrobné výsledky jsou uloženy v ředitelně školy.

Poprvé testování proběhlo on-line formou. Žáci pracovali s 25 až 28 různými texty, což bylo velice náročné. Výsledky ukázaly, že k testování přistupovali velmi zodpovědně.

 

4.A

4.B

nečtenář

0

0

začátečník

0

0

průzkumník

1

2

objevitel

8

10

profík

1

1

specialista

0

0

Silné stránky:

Žák:

• využívá četbu při studiu i pro relaxaci
• všímá si stavby náročnějšího textu a určuje, jakým způsobem jsou texty vystavěny
• všímá se použitého jazyka – jaké prostředky autor používá pro charakteristiku postav, místa, děje, dle zadaných kritérií je vyhledává a popíše
• identifikuje druhy a žánry textu, porovnává je s ohledem na jejich účel, nachází souvislosti mezi texty
• při čtení předvídá vývoj textu, přemýšlí nad alternativami
• u některých textů určí autorský záměr, hlavní myšlenku
• u faktografických textů pozná, zda jsou důvěryhodné a ucelené

Opatření pro další období:

• třídit myšlenky a pracovat se souvislostmi / využívat myšlenkové mapy/
• nepochopená slova nebo věty zaznamenat přímo v textu knihy, do sešitu či netradičního čtenářského deníku
• využívat školní knihovnu – podnítit zájem u většího počtu žáků
• pokračovat i nadále v nastaveném systému práce s textem
• pokračovat v motivaci žáků ke čtení


SCIO testování - Čtenář ve 4. ročníku

14.04.

škola

dotazník 4.A

dotazník 4.B

souhrnná zpráva

pdf - 694 kB
pdf - 221 kB
pdf - 221 kB
pdf - 971 kB

Výsledky SCIO 6. a 9. ročník

19.01.

6. ročník

9. ročník

pdf - 231 kB
pdf - 230 kB

školní rok 2014/2015


Pečujeme o vzdělávání - certifikát společnosti Scio

24.06.

Dobrý den,
v pátek 19. 6. jsme Vám za pravidelné hodnocení kvality školy zaslali poštou certifikát „Pečujeme o vzdělávání“. Nyní Vám k němu zasíláme banner, který je možné umístit na webové stránky školy. Zájemci se díky němu dostanou na stránku společnosti Scio s potvrzením, kde je výslovně uvedeno, že právě Vaše škola získala certifikát.

Certifikát společnosti Scio

Martin Novotný | projekty pro školy


 
www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 186 00 Praha 8
FB: www.facebook.com/scio.cz
Twitter: www.twitter.com/scio_cz

Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy


SCIO testy 3. + 7. ročník

28.05.
3. roč. 7. roč.
PDF - 1,2 MB
PDF - 261 kB

SCIO čtenářská gramotnost - 4. ročník

17.05.
popis kategorií Škola 4. třída 4. A 4. B
PDF - 280 kB
PDF - 490 kB
PDF - 236 kB
PDF - 364 kB
PDF - 349 kB

Mapa školy SCIO

17.05.

Výsledky testování 2

Analytická zpráva Grafy Meziroční posun Rodiče Škola
PDF - 1,15 MB
PDF - 3,43 MB
PDF - 450 kB
PDF - 422 kB
PDF - 313 kB


SCIO testy 9.ročník
2015
výsledky souhrn škola srovnání
PDF PDF PDF PDF
757 kB
1,1 MB
230 kB
391 kB

SCIO testy 6.ročník
2015
výsledky souhrn škola srovnání
PDF PDF PDF PDF
757 kB
1,1 MB
230 kB
391 kB

SCIO testy 7.ročník
2014
výsledky ČJ - M ŠKOLA VYHODNOCENÍ
PDF PDF PDF PDF
1,1 MB
234 kB
178 kB
650 kB

školní rok 2013/2014


SCIO testy Stonožka

3.B

7. tř.

výsledky ČJ - M ŠKOLA VYHODNOCENÍ
PDF PDF PDF PDF
1,1 MB
234 kB
178 kB
650 kB

Výsledky testování Čtenář 4. ročník

škola

třída

PDF - 597 kB
PDF - 225 kB

Výsledky
testování
SCIO
za školní rok
2012/2013

Stonožka
3. roč.

Stonožka
6. roč.

Stonožka
7. roč.

Stonožka
9. roč.

Počet zapojených
škol v ČR

pdf - 42,7 kB
pdf - 47,9 kB
pdf - 48,0 kB
pdf - 48,7 kB
pdf - 1,2 MB

4. roč.
čtenář

Stonožka
6. roč.

Stonožka
6. roč. grafy

Stonožka
9. roč.

Stonožka
9. roč. grafy

Posun znalostí
9. roč.

pdf - 40,7 kB
pdf - 231,6 kB
pdf - 231,6 kB
pdf - 231,5 kB
pdf - 1,5 MB
pdf - 265,8 kB

 

Plán testování SCIO
2013/2014

PDF - 46,9 kB

školní rok 2012/2013


SCIO testy 7. ročník

23.05.
7. ročník škola ankety
PDF - 212 kB PDF - 90 kB PDF - 114 kB

Čtenář 4. ročník

02.05.
škola třída
PDF - 114,7 kB PDF - 51,7 kB

Stonožka 6. ročník

17.01.
6. ročník přehled
PDF - 101,8 kB PDF - 362,7 kB

Stonožka 9. ročník

17.01.
9. ročník přehled ankety
PDF - 87,2 kB PDF - 452,6 kB PDF - 109,6 kB

školní rok 2011/2012


Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní  výchovně vzdělávací činnosti

01.09.

PDF - 685,9 kB


školní rok 2011/2012


Stonožka 3. ročník

13.06.
Dotazníky
PDF - 968,8 kB

Stonožka 7. ročník

13.06.
Dotazníky Škola 7. ročník
PDF - 90,0 kB PDF - 206,7 kB PDF - 286,1 kB

Stonožka 5. ročník

06.06.
Škola 5. ročník
PDF - 98,7 kB PDF - 415,3 kB

Stonožka 9. ročník

13.05.
Škola 9. ročník
PDF - 136,7 kB PDF - 735,4 kB

Stonožka 6. ročník

13.05.
Dotazníky Škola 6. ročník
PDF - 80,7 kB PDF - 98,9 kB PDF - 268,1 kB

Čtenářská gramotnost 4. ročník

13.05.

Výsledky testování za celý 4. ročník jsou zkreslené tím, že někteří rodiče nezaplatili svým dětem test a bohužel se jednalo právě o dobré čtenáře. Výsledkům celého ročníku tedy nelze přikládat relevantní význam. Pro školu a pro rodiče jsou cenné výsledky jednotlivých žáků. Rodiče budou s podrobnými výsledky seznámeni na konzultačním odpoledni 30.5.2012 třídními učitelkami.

Škola 4. ročník
PDF - 118,0 kB PDF - 61,4 kB

Mapa školy SCIO

13.05.

Výsledky testování 2

Analytická zpráva Grafy Meziroční posun Rodiče Škola
PDF - 386,9 kB PDF - 649,4 kB PDF - 80,9 kB PDF - 226,0 kB PDF - 153,0 kB

Výsledky testů SCIO POHODA

28.03.

V úterý 20. března se zástupci 6. – 9. tříd Žákovského parlamentu zúčastnili rozboru dotazníku SCIO – Každý se cítí ve škole dobře, který byl zaměřen na klima naší školy z pohledu žáků.

Okruhy projednávání:

• Stravování ve školní jídelně – co nám chutná, co nechutná, nedostačující vybavení naší kuchyně, více salátů, návrh na pořízení podnosů

• Kiosek – hledáme prostory (školní kuchyňka?), je nutné vyjádření a povolení hygieny, byla by potřeba zakoupit velkou lednici a uzamykatelnou skříň

• Získali jsme informace o zavádění školních klubů v obcích podobné nízkoprahovým zařízením, kde jsou nastavena pravidla – pokud pravidla někdo nedodržuje, nemá do klubu přístup

• Školní WC – chování některých žáků

• Co se nám ve třídách líbí – co se v poslední době změnilo k lepšímu: výzdoba, obložení tříd, nový nábytek, interaktivní tabule, barevná výmalba, nové podlahy, venkovní učebna, školní knihovna …

• Co se nám ve třídách nelíbí – stará nedoléhající okna (únik tepla), rozbité žaluzie, stará lina …

• Prioritou naší školy z pohledu žáků je bezpečí ve škole, vymezení formy žalování – lépe je problém oznámit, než přihlížet, neboť se jedná o bezpečnost nás všech

• Využití schránek důvěry, e-mailu ředitelce či třídnímu učiteli (popsat při ubližování či šikaně podrobné informace – co se děje, kdy, kde, komu, co, jak – konkrétně)

• Šikana – kdo je agresor, kdo je oběť

• Co bych si chtěl s sebou odnést do života z této školy – vycházet s lidmi, prosadit se, naučit se žít v kolektivu …

• Škola má jedinečnou roli – učíme se v ní chovat se ke svým vrstevníkům

• Třídnické hodiny – čemu se v nich věnujeme (plánování akcí, řešení problémů v chování, co jsme dělali o víkendu, příprava na projektové dny, řešení omluvenek a zápisy do třídní knihy, zábavné aktivity, vyplňování dotazníků, co kdo chce, doháníme učivo, čtení knížky na pokračování …)

• Třídní pravidla – jsou třídní pravidla opravdu taková, jaká potřebujeme?

• Kamarádství – máme kamarády v jiných třídách a navštěvujeme se, ale jsou i tací, kteří chodí do jiných tříd tzv. otravovat

POKUD BUDEME V BEZPEČÍ, MŮŽEME SE UČIT !

Mapa školy SCIO

30.01.

V týdnu od 30.1.2012 probíhá v naší škole testování klimatu a vztahů ve škole Mapa školy SCIO. Žáci své testy vyplnili v pondělí 30.1., učitelé, rodiče a ředitelka školy mají na vyplnění dotazníků čas do pondělí 6.2.2012. Dotazníky odešleme do společnosti SCIO k vyhodnocení. S výsledky za celou školu seznámíme rodiče na poslední rodičovské schůzce v tomto školním roce 30.5.2012. Tato schůzka bude společná pro celé třídy.
Prosím rodiče, aby vyplnili dotazníky zodpovědně. Tato zpětná vazba je pro školu velmi důležitá. V plánech školy do budoucna zohledníme názory a potřeby rodičů.

Děkuji všem za spolupráci, Lenka Budínská, ředitelka školy


Ocenění za výborný výsledek některých žáků naší školy od společnosti Scio

14.09.


školní rok 2010/2011 | školní rok 2009/2010 | školní rok 2008/2009  | CERMAT 2005/2007